در حال بارگذاری ...
 • طغیان رودخانه جگین بشاگرد

  طغیان رودخانه جگین بشاگرد طغیان رودخانه جگین تردد مردم ۳۰ روستای بخش گافر و پارمون را مختل کرده است.

  به گزارش خبرنگار ما؛ بخشدار گافر و پارامون گفت: هم اکنون گذشتن از عرض رودخانه فقط با خودرو های سنگین ممکن است.

  امید رنجبر افزود: شهرستان بشاگرد از سامانه مونسونی که بارش های تابستانی دارد تاثیر می پذیرد از همین رو ساخت پل روی رودخانه جگین از خواسته های قدیمی اهالی است.

  براساس اعلام ایستگاه هواشناسی میزان بارندگی ۸ و ۲۰ دهم میلی متر اعلام شد.

  به گفته احمد محمودی فرماندار شهرستان بشاگرد در کمیته برنامه ریزی این شهرستان ۵ میلیارد تومان برای ساخت پل جگین اختصاص داده شده که عملیات ساخت آن تا پایان امسال آغاز می شود.

  رودخانه جگین بزرگ ترین رودخانه بشاگرد است که آب آن به سد جگین جاسک می ریزد.