در حال بارگذاری ...
  • خسارت ۵۰ میلیون تومانی آتش سوزی در جگدان بشاگرد

    آتش سوزی ۵۰ میلیون تومان به باغ های روستای جگدان بشاگرد خسارت وارد کرد.

    به گزارش خبرنگار ما؛ دهیار روستای جگدان بشاگرد گفت: در این حادثه بیش از سه هکتار از باغ های روستا شامل درختان خرما، انار و سیب محلی در آتش سوخت.
    طالب دادعلی زاده افزود: آتش با کمک جوانان روستای جگدان، بعد از سه ساعت مهار شد.

    وی گفت: علت آتش سوزی در دست بررسی است.