در حال بارگذاری ...
  • کمپ روستای زاج و داربست بشاگرد بصورت موقت برق دار شد

    در پی اسکان برخی اهالی روستای زاج و داربست در کمپ مجاور این روستا، شرکت توزیع برق با اختصاص یک انشعاب موقت، برق این کمپ را تامین کرد.

    به گزارش خبرنگار ما؛ فاطمه دیالمه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: این انشعاب بصورت موقت بوده و انشعاب اصلی پس از تعیین تکلیف دستگاه های قانونی واگذار می شود.

    بعلت بارندگی و وقوع سیل دی ماه پارسال، اهالی دو روستای زاچ و داربست بشاگرد، منتقل شدند.